Home / mlawkey

mlawkey

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng 1. Đối tượng được nhận hoàn thuế giá trị gia tăng Có 9 đối tượng được hoàn thuế, đó là: 1.1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo …

Read More »

Hành vi hạn chế cạnh tranh là gì?

  Hành vi hạn chế cạnh tranh là Hành vi của doanh nghiệp làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh trên thị trường, bao gồm hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền và tập …

Read More »

Hướng dẫn đăng ký bản quyền tác giả

Việc đặt các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ như bảo hộ nhãn hiệu, quyền tác giả, quyền liên quan…. một cách nghiêm túc là bắt buộc nếu Việt Nam muốn  hội nhập với thế giới. Trong nội dung bài viết này, Lawkey sẽ hướng dẫn …

Read More »
error: Content is protected !!