Home / Góc Luật / Hành vi hạn chế cạnh tranh là gì?

Hành vi hạn chế cạnh tranh là gì?

 

Hành vi hạn chế cạnh tranh là Hành vi của doanh nghiệp làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh trên thị trường, bao gồm hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền và tập trung kinh tế. Từ đó làm mất hoặc làm giảm tính cạnh tranh của thị trường, gây hại cho nền kinh tế và cho người tiêu dùng. Dưới đây là những hành vi hạn chế cạnh tranh được tư vấn từ một công ty luật tại Hà Nội.

Hành vi hạn chế cạnh tranh

Theo quy định hiện hành tại Luật cạnh tranh 2004, các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bao gồm:

 • Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp;
 • Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh;
 • Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận;
 • Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư;
 • Thỏa thuận áp đặt hoặc ấn định điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác hoặc thỏa thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng;

Ngoài các hành vi trên, Luật Cạnh tranh 2018 bổ sung thêm 3 hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sau:

 • Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận;
 • Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận;
 • Thỏa thuận khác gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh.

 

Trên đây là những tư vấn của công ty chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp và kế toán. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và nhanh chóng. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!