Home / Tin QC / Make money online by answering SIS question

Make money online by answering SIS question

SIS đang thực hiện cuộc phỏng vấn nghiên cứu về Thức ăn cho Trẻ sơ sinh.

Chúng tôi sẽ cung cấp ưu đãi $150 nếu bạn được chọn và đủ điều kiện quay thành công video trả lời 10 câu hỏi. Quá trình này sẽ mất khoảng 20 phút.
Chúng tôi quan tâm đến thái độ và ý kiến chung. Cuộc phỏng vấn được bảo mật và phục vụ mục đích nghiên cứu ý kiến.

Nếu bạn quan tâm, trước tiên chúng tôi muốn xem liệu cuộc phỏng vấn có phù hợp hay không. Vui lòng trả lời một số câu hỏi sàng lọc trước để được xem xét:

https://www.surveymonkey.de/r/RG868K7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!