Home / Tag Archives: hạn chế

Tag Archives: hạn chế

Hành vi hạn chế cạnh tranh là gì?

  Hành vi hạn chế cạnh tranh là Hành vi của doanh nghiệp làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh trên thị trường, bao gồm hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền và tập …

Read More »
error: Content is protected !!